FAQ - vanligast förekommande frågor

 

Fråga: Hur får jag tag i en IDhund?

Svar: Här på IDhunds hemsida kan du söka hund i ditt län. Eller i intilliggande län. 
Klicka på SÖK ID HUND I DITT LÄN  så kommer du till en sida där du väljer län och kan se vilka IDhundar du kan kontakta. Det finns oftast både telefonnummer och kontaktformulär du kan använda. 
De flesta IDhundförare har ett vanligt arbete, de svarar så fort de kan efter sitt ordinarie arbete. 

 

Fråga: Vad kostar att ta ut en IDhund?

Svar: Kostnaden kan variera från en avgift vid sök och reseersättning till enbart reseersättning till helt gratis sök.
Många söker gratis på sin hemort, men tar ut ersättning för längre resor. IDhund föraren kommer att informara dig om kostnader innan ni bestämmer er för att söka. Du får alltid den informationen i förväg. 
Ju fler IDhundar det blir, desto billigare blir det att söka efter försvunna djur, då resorna förkortas avsevärt. 

 

Fråga: Det har gått flera veckor sedan min hund försvann. Är det försent att ta in en IDhund?

Svar:  Nej. Om djuret lever så lämnar den spår någonstans. Då kan de spåren hittas. Det kan ta mer än ett sök eftersom vi inte vet om vi startar åt rätt håll. En IDhund förare har utbilding i genomsök och kan lägga upp ett sök så att stora områden blir genomsökta.


Fråga: Vad är en smeller? Varför behövs det?

Svar: En smeller är något som doftar av det försvunna djuret. Det kan vara en sele, en filt, en borste, ett halsband eller päls. En bra smeller gör du själv genom att spara päls i en ren glasburk. Om olyckan är framme finns det päls till IDhunden. Pälsen i burken håller länge. Men passa på att byta ut den när din hund eller katt fäller tex. så har du alltid färsk päls från djuret. Päls i plastburkar eller påsar tar lätt doft från omgivningen. En ren glasburk är säkrare förvaring. 
En IDhund söker någon specifik. Den ska inte reagera på andra spår än just den som den ska söka. Då måste hunden få veta vem som ska sökas, och det får den veta genom att lukta på smellern. 
 

Fråga: Kommer IDhunden att hitta min katt?

Svar: Det är svårt att svara på. Om katten ligger och trycker kan den lyckas komma fram så långt att katten lokaliseras. Men katten kan också röra på sig, och IDhunden kanske får den att flytta på sig om den inte avbryter i tid. Så därför kan inte IDhunden gå rakt på ett försvunnet djur i regel. Det är bättre att veta var den är och att den är kvar i området, så man kan sätta in en fångståtgärd. Så oftast talar IDhunden om var spåren är, hur katten har rört sig. Sen får man fundera på hur den ska fångas in. Matas in, sätta ut en fälla, locka in den genom ägarna tex.

Fråga: Hur länge söker man ett försvunnet djur?

Svar: det finns ingen regel för det. Djur kan vara långt borta och det kan ta tid att hitta den. Den kan vara nära och gömma sig väl. Beroende på väder och vind är också spår ibland svåra att hitta. Om ett sök inte gett något i ett område får man söka fler områden. Men IDhunden kan inte söka alla områden samma tillfälle, det är jobbigt för en hund att söka, den blir trött. Hundens förare ser när den måste bryta sin hund. Så ibland får man söka flera gånger efter samma djur. Ibland får man vänta på observation för att veta åt vilket håll hunden ska söka. Varje sök är olikt, så det vet man först när man sökt. 
 

Fråga: Vad är det för speciellt med en IDhund?

Svar: En IDhund söker en specifik individ, den vars doft som presenterats för den. Den ska avstå från att följa andra djur eller människor. Det kräver träning att få hunden att bara följa ett specifikt spår. Även IDhundens förare har utbildning i genomsök, för att kunna planera hur ett sök läggs upp om inte obs finns efter det försvunna djuret. 

 

Fråga: Är IDhund en ideell förening?

Svar: Nej, det IDhundekipagen har gemensamt är att de är utbildade på samma sätt och av samma utbildare. Vi ser att utbildningen ger resultat genom att de hittar spår och kan hjälpa till i sök. Därför listar vi dem på IDhundsidan. Det ger en trygghet att veta att både hund och förare har utbildning i spår, IDspår och genomsök. Varje ekipage väljer själva om de vill arbeta ideellt eller om de tar betalt för sök. Det kostar ekipagen mycket att åka omkring, så vi ser det inte som ett ideellt arbete enbart. Men att ha viljan att utbilda sig för att hjälpa andra ser vi däremot som väldigt generöst av alla som ställer upp i ur och skur för att åka, ibland långt, och söka i timmar efter försvunna djur.