Vi utbildar både hundförare och hund!
 

EFTERSÖKSUTBILDNING HUND/KATT - ID HUND

Utbildningens innehåll:

*patrullering med ljud, vind, spårupptag och apportmarkering

*spårträning på olika underlag

*spårupptag

*ID-spår

*genomsöksmetoder

*sökteknik människa

*första hjälpen

*utrustning och ”att-tänka-på”

*infångning

När ett husdjur ska eftersökas behövs en noggrant genomtänkt plan och helst en väl fungerande eftersöksgrupp. ID-hund och förare är en viktig del i den gruppen och kan hjälpa till med att få fram viktig information om hur djuret rör sig och var den befinner sig. Är det t.ex. en hund som slitit sig med koppel och man befarar att hunden sitter fast kan ID-hunden spåra var hunden är. Eller en katt som råkat bli instängd kan också bli lokaliserad av en ID-hund. Men oftast är spårarbete den minsta delen i eftersöket.

En ID-hund ska vara duktig på att självständigt hitta spår och då givetvis kunna särskilja just det spåret vi letar efter och som matchar doften på smellern. Däremot är det sällan man går särskilt långa spår utan man vill spara på hundens krafter (och sina egna) och endast få indikationer om riktning och sedan med bil ta sig längre fram och möta upp spåret. Hunden ska alltså klara att bli ofta avbruten i sitt arbete och lika glatt gå på nästa gång.

Kursplan:

Dag 1 på utbildningen börjar med teori och vi går även igenom vad man ska ha med sig för utrustning som hundförare. Sedan blir fokus på spårträning – spårupptag och ID-spår med smeller. Vi gör även doftdiskrimineringsövningar.börjar med teori om IDhund och sedan praktisk träning med ljud och vindmarkering.

Dag 2 ägnar vi åt patrullering med vind-, ljud-, spår- och apportmarkering.

Dag 3 nu fokuserar vi på huvuduppgiften – att genomsöka – och då beroende på olika omständigheter finns olika sätt att göra det på. Målet är att finna spår, legor, pälstussar, avföring, matrester eller annat som kan visa att djuret befunnit sig i området

Dag 4 - .nu får ni prova på att "tänka själv" - dels med en teoretisk uppgift i grupp, men även med en praktisk uppgift enskilt. Givetvis med utbildarens stöd och hjälp. Vi kommer även lägga tid på mer ID-spår och även gå in på hårda spår och spår efter annat djurslag än hund.

Dag 5 - även om vi IDhundsförare oftast inte tar del av själva infångningen, så ska vi kunna ge råd till djurägare om hur de kan gå till väga. Denna avslutande dag går vi igenom teoretiskt och praktiskt vad som kan göras. Dagen kommer vara ett diksussionsforum för att dela med sig av deltagarnas egna erfarenheter.

Dag 6 - Om djuret hittas kan det vara skadat eller sjukt och vi ägnar tid till information om första hjälpen och några praktiska övningar.  Dagen avslutas med licensprov.

Utbildarna och ibland även kursdeltagarna själva delar med sig av personliga erfarenheter av skarpa eftersök där du får ta del av bra och dåliga beslut som fattats och vad dessa lett till. ID-hundsekipagen ska vara en spetskompetens och vara expertråd till sökledaren vid lokalisering, säkerställande av obsar och genomsök av områden.

Egen träning krävs under utbildning och efteråt, för att uppnå den status som krävs för att kunna vara denna spetskompetens. Kunskap är färskvara!

Efter utbildningen får du ett kursintyg och efter godkänt licensprov utdelas diplom. OBS! För att stå listad på idhund.se måste hund och förare ha ett godkänt licensprov inom 12 månader efter avslutad utbildning och licensprovet görs om varje år.